Udvikling af lederteams

Virksomheder og organisationer udfordres i dag af en kompleks og forandringsfyldt dagligdag, hvor kravene til ledere er højere end nogensinde. Især samarbejdet i et lederteam kan være en udfordring, fordi de enkelte ledere ofte er specialiserede, viljestærke individualister, som nu også skal evne at arbejde effektivt sammen i et team. Dertil kommer, at teamet skal levere deres yderste igen og igen, selv i komplekse og forandringsfyldte situationer.

Forskningsbaseret tilgang
Derfor er lederteamets evne til at samarbejde en afgørende faktor for en virksomheds succes, og undersøgelser inden for udvikling af ”TMT” (Top Management Teams) viser, at særligt tre faktorer har stor indflydelse på, om et lederteams fungerer optimalt:

  • Stærke relationer – relational connectivity
  • Kollektiv robusthed – collective resilience
  • Strategisk beslutsomhed – strategic decision comprehensiveness

I Newminds lederudviklingsforløb tager vi afsæt i netop disse tre områder, og vi vil gå i dybden med bl.a. tillid i teamet, formål og fælles mål, værdibaserede handlinger, roller og ansvarsområder samt definition af virksomhedens og teamets vigtigste aktiviteter for at opnå succes.

Undervisningen kombineres med praktisk anvendelighed og værktøjer fra bla. Lean-Agile, Design Thinking og DevOps.

Alle udviklingsforløb kan skræddersys til jeres team på baggrund af dybdegående interviews med teamets leder, den tilknyttede HR-partner og spørgeskemaundersøgelser, der gennemføres af alle teamets medlemmer. Forløbet kan indebære både team- og individuel executive coaching.

Kontakt os gerne for at høre nærmere på +45 4267 6789 eller nikolaj@newmind.dk