Management & business research

Vi anbefaler altid, at udviklingsforløb i lederteams tager udgangspunkt i en databaseret analyse, hvor vi før, under og efter indsamler information, både kvalitativt og kvantitativt, gennem spørgeskemaer og dybdegående interviews.

Det gør vi, fordi jeres unikke kombination af styrker og udfordringer kortlægges på et helt andet niveau. Vi får dybere indsigt i, hvad der fungerer godt i lederteamet; hvad der fungerer knap så godt, og hvor uudnyttet potentiale ligger skjult. Ofte afslører analysen også overraskende udviklingsområder, som teamet ikke selv havde øje for. Disse såkaldte ”blinde vinkler” kan være kritiske for teamets succes.

Management & business research er ikke et must for at få hjælp af Newmind, men når I tilvælger denne ydelse, bliver jeres udbytte desto mere værdifuldt, og I får et stærkere afsæt for et bæredygtigt og effektivt lederteam.