For ledere og lederteams: Ny viden og strategiske værktøjer

Det moderne arbejdsliv er ekstremt forandringsfyldt, komplekst og til tider uigennemskueligt, og mange virksomheder er udfordret på ledelsesgangene ift. samarbejde og performance.

Vi tilbyder kurser, workshops og foredrag, som bidrager med viden og værktøjer til at udvikle stærkere relationer på et strategisk niveau.

Jeres udvikling vil forgrene sig gennem organisationen og have indflydelse på alt fra udviklingen af kollektiv robusthed og stærke relationer til nedbrydning af uhensigtsmæssige siloer og kliker i organisationen.

Dagen kombinerer teori med praksis, så I både får den nyeste viden på området og går derfra med praktisk erfaring fra de øvelser og redskaber, vi har arbejdet med i løbet af dagen.

Emner, som vi tager op på kurser, workshops & foredrag for ledere er for eksempel

  • Stærke fællesskaber: Hvordan skaber vi større sammenhængskraft i teamet?
  • Udvikling af kollektiv robusthed: Hvordan gør vi det bedre, og har det bedre sammen?
  • Uudnyttet potentiale: Hvordan udnytter vi al den viden og intelligens, vi har til sammen?