For ledere og lederteams: Ny viden og strategiske værktøjer

Det moderne arbejdsliv er ekstremt forandringsfyldt, komplekst og til tider uigennemskueligt, og mange virksomheder er udfordret på ledelsesgangene ift. samarbejde og performance.

Vi tilbyder kurser, workshops og foredrag, som bidrager med viden og værktøjer til at udvikle strategisk fokus, agilt lederskab og målbare resultater.

Vi sætter en ære i at kombinerer teori med praksisnære værktøjer, så I både får den nyeste viden på området og går derfra med praktisk erfaring fra de øvelser og redskaber, vi har arbejdet med i løbet af dagen.

Metoder og værktøjer vi træner på kurser og workshops:

  • Udvikling af Agilt lederskab og agile processer – også i ikke Tech virksomheder
  • Strategiudvikling, implementering og eksekvering – herunder Newminds OKR system
  • Adfærdsdesign og udvikling af ny vaner
  • Strategiske beslutningsprocesser og Design Thinking
  • Lean Startup i vækstforløb
  • Design Sprint under strategi- og produktudvikling
  • Test og validering af strategi- og væksthypoteser