Executive coaching

Newmind har stor erfaring med coaching af ledere på allerhøjeste niveau, og i et udviklingsforløb med et executive lederteam vil der både være fælles og individuelle sessioner. Når vi arbejder en-til-en, er der også plads til den mere personlige udvikling af ledere i form af faglig sparring og et fortroligt rum, hvor alt kan sige højt og frit.

Et personligt executive coachingforløb er et samarbejde, som kunne se således ud:

  • Tidligt i processen etableres et tillidsfuldt rum, hvor alt kan siges højt, uden ”at det koster”
  • Der arbejdes med, hvordan vigtige aktører med relevans for lederens ønskede resultater og forandringer bedst håndteres (direktion, bestyrelsesformand, lederkollega osv.)
  • Lederen skal have modet til at lade sig udfordre og undersøge sine blinde vinkler, engagement, andres syn på ham/hende, refleksionsniveau og nuværende relationer mv.
  • Lederen skal være villig til at modtage konstruktiv feedback som redskab til ny viden og selvindsigt
  • Læring og udvikling foregår bedst via refleksioner på baggrund af reelle handlinger. Derfor skal man være villig til at opstille og forfølge ambitiøse personlige mål under processen

Hvis I overvejer executive coaching til jeres lederteam, så lad os tage en uforpligtende og fortrolig snak. I er meget velkomne til at kontakte os på +45 4267 6789 eller nikolaj@newmind.dk