Vi tilbyder

I en travl og kompleks hverdag kan det være svært at overføre ny viden til det daglige arbejde. Adskillige undersøgelser peger da også på, at udviklingsforløb og lederuddannelser sjældent opnår den fulde effekt. Af samme årsag har Newmind i en årrække arbejdet målrettet på at designe og udvikle metoder og tilgange, der skaber den højeste mulig overførsel af viden, udvikling af kompetencer og målbare resultater.

Derfor tager Newmind´s udviklingsforløb også altid udgangspunkt i den nyeste viden indenfor adfærds-design, organisations-psykologi og det faktum, at mennesker lærer forskelligt, og at værktøjer og metoder skal fungere i en allerede travl og kompleks hverdag. Det udmønter sig helt konkret i de virkemidler, der anvendes, til at præsentere deltagerne for ny viden og de måder ”hands-on” værktøjer indlæres på både før, under og efter træningsmodulerne.

Som nedenstående kompetenceliste viser, har vi specialiseret os i at hjælpe organisationer og virksomheder, der har brug for at kunne operere agilt i komplekse og forandringsfyldte miljøer – herunder vækstvirksomheder.

Kernekompetencer

  • Udvikling af Agilt lederskab og agile processer – også i ikke Tech virksomheder!
  • Strategiudvikling, implementering og eksekvering – herunder Newminds OKR system
  • Erhvervspsykologi og adfærdsdesign
  • Strategiske beslutningsprocesser og Design Thinking
  • Management og business research
  • Udvikling og design af ”hands-on” værktøjer til ledere
  • Ledelses- og executive coaching
  • Lean Startup og Design Sprint i strategi- og vækstforløb
  • Test og validering af strategi- og vækst-hypoteser

Læs mere om Newminds tilgang til udvikling af lederteams, eller i se menuen til venstre, som bl.a. også har nærmere info om Management & business research samt kurser, workshops & foredrag for både ledere og medarbejdere.

Nikolaj Juul Jakobsen holder foredrag